RADOVI

POČETNA

scena

PUBLIKACIJE

TEKSTOVI

ŽIVOTOPIS

hrvatski

autor teksta i čitač

Jean de Breyne

 

scenografija (svjetlo i filmovi)

Martina Kramer

 

sopran, muzikalno-tekstualna teatralizacija

Maria João Serrão

 

pokret i step ples

Cristina Delius

 

klavir, kompozicija

António Neves da Silva

 

kontrabas, kompozicija

Hugo Antunes

 

bubnjevi, kompozicija

Beatriz Serrão

 

realizacija videa

Michael Snurawa

 

produkcija: Grad Apt

 

creacija: 2009

Predstave

2004: Salle Benoît XII, Avignon

Kolektivno djelo zamišljeno na osnovi knjige pjesama Jeana de Breyna Vous (Vi).

 

Interpretacija pjesama razvija se u obliku plesa, pjeva, glazbe i filmova, u dijalogu s čitanim tekstom.

 

Dijalog između izgovorenih stihova i glazbenih, zvučnih i vizualnih trenutaka stvara scenski niz izvan klasičnih žanrova, u kojem poezija nalazi nove prostore odjeka.

 

Nastala u susretu francuskih i portugalskih umjetnika, predstavom naizmjenično struje oba jezika koji su nit vodilja između komponiranih ili improviziranih izvedbi.

 

 

vous

© Martina Kramer, 2014

martinakramer@orange.fr

fotografije: Jean de Breyne, Jacques Huissoud, Martina Kramer, Fedor Vučemilović (za Galeriju Karas), Boris Cvjetanović (za Galeriju Klovićevi dvori); web: Darko Kramer