Martina Kramer

RADOVI

PUBLIKACIJE

TEKSTOVI

ŽIVOTOPIS

hrvatski

ODRAZI

unutar

SLIKE

mikrodogađaji

pokreti

RELJEFI

ODRAZI

izvana

SLIKE

točke i krhotine

tvar

ZIDOVI

RAMIFIKACIJE

SCENA

© Martina Kramer, 2014

martinakramer@orange.fr

fotografije: Jean de Breyne, Jacques Huissoud, Martina Kramer, Fedor Vučemilović (za Galeriju Karas), Boris Cvjetanović (za Galeriju Klovićevi dvori); web: Darko Kramer